Our Team

Executives

James Wang

Managing Director

Email: james@bmhhomes.nz

Hannah Guo

Finance Officer

Email: accounts@bmhhomes.nz

Office

David Craggs

General Manager

Phone: 027 246 7512

Email: david.bmhhomes@gmail.com

Rita Wu

Quantity Surveyor

Phone: 027 638 8951

Email: quotes@bmhhomes.nz

Judy Zhu

Office Manager

Phone: 09 630 2282

Email: office@bmhhomes.nz

Leah Liu

Office Assistant

Phone: 09 630 2282

Email: office@bmhhomes.nz

Design Team

Chloe Kong

Designer

Email: design@bmhhomes.nz

Yadi Liu

Designer

Email: design@bmhhomes.nz

Flora Dai (on leave) 

Designer

Email: design@bmhhomes.nz

Jeff Zhang

Designer

Email: design@bmhhomes.nz

Project Management

Ivan Yang

Site Manager

Phone: 022 020 8468

Email: construction@bmhhomes.nz

Wei Chen

Site Manager

Phone: 027 363 9290

Email: construction@bmhhomes.nz

Simon Hu

Site Manager

Phone: 021 680 220

Email: construction@bmhhomes.nz

Frank Yang

Site Manager

Phone: 027 320 6666

Email: construction@bmhhomes.nz

Paul Huang

Site Manager

Phone: 021 040 1762

Email: construction@bmhhomes.nz

Construction Teams

Team 1

 

Qiang Gao

Yiwei Zhang

Hongliang Ouyang

Team 3

 

Paul Yi

Jiang Liu

Yi Lu

David Lin

Team 2

 

Jingyou Lin

Jian Xu

Dehua Shi

Team 4

 

Bruce Yu

Hongbing Guan

Tao Zhong

Huaining Li

Huailiang Xu

Zhen Xu

Team 5

 

Guangfa Jiao

Dejian Liu

Hengyang Xu

Yunbo Pang

  • Facebook
  • LinkedIn
  • WeChat

© 2020 BMH Homes Limited